Personvern

Gyldighetsområde

Denne personvernpolitikken informerer våre kunder, i samsvar med personopplysningsloven og markedsføringsloven, om arten, omfanget og hensikten med innsamling og bruk av personopplysninger hos ASWO International Service GmbH, Riesweg 1, 31036 Eime, Tel.: +49 (0) 5182 970-0,Fax +49 (0) 5182 970 510, Email: info@aswo.com.

Vi er veldig sensitive i forhold til ditt personvern og behandling av dine persondata, vi må innhente disse på basis av lovlig tillatelse eller din personlig samtykke, konfidensielt og i samsvar med lovbestemmelsene.

Personvern ansvarlig

De ansvarlige for behandling og vern av dine personlige data hos oss er direktøreneSebastian Aschitsch og Markus Pastor, Tel.: +49 (0) 5182 970-0, Email: datenschutz@aswo.com.

De har gjennomført de tekniske og organisatioriske tiltak for å kunne sikre dine personlige data. Dette innebærer også å gjøre informasjonene utilgjengelige for uautoriserte personer. De innhentede persondata vil kun være de mest nødvendige, og vil bli pseudonymisert fortest mulig. Våre tekniske hjelpemidler og IT applikasjoner er innstilt til kun å innhente data som er nødvendig for videre behandling.

Vi etterkommer vårt ansvar om rapportering i tillfeller av databrudd, i henhold til paragraf 33 av GDPR.

Vi har utnevnt en ekstern databeskyttelsesansvarlig, hvis opplysninger er som følger: Dr. Jörn Voßbein (UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG),Nützenberger Straße 119, 42115 Wuppertal.

Persondata

Dine persondata er alle de informasjoner som kan brukes til å identifisere deg som person og kan spores tilbake til deg, så som:

Navn
Adresse
E-mail adresse
Telefonnummer

Persondata vil kun bli innhentet, brukt og/eller videresendt til tredje part hvis det er nødvendig for formålet, har en legitim interesse i eller er tillatt ved lov eller hvis ditt samtykke er gitt.

Databehandling ved bestillinger

Behandlingen av dine data kan også bli utført av en ekstern databehandler, som vi er kontraktforpliktet til å innsamle, behandle og bruke dine persondata kun i henhold til dine instrukser.

Vår databehandler vil gi oss garanti for ordentlig databehandling og lagre, som oss, en oversikt over hans behandlingsaktiviteter.

Overførsel av persondata behandling av bestillinger og avslutning

I forbindelse med behandlingen i henhold til kontrakten, vil persondata som er innsamlet av oss, videresendt til transportør som er ansvarlig for levering så lenge det er nødvendig for å kunne levere godset.

Vi videresender dine betalingsinformasjoner til den autoriserte bank innenfor rammene for å kunne ferdigbehandle betalinger.

Ved betalinger med kreditkort via PayPal eller via direkte betalinger via PayPal, sender vi dine betalingsinformasjoner til PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,, , innenfor rammene for å kunne ferdiggjøre betalingsprosessen. Ytterligere informasjoner vedrørende personvern hos PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. finner du her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=no_NO

Formålet med lagring av persondata

Dine data vil kun bli lagret og behandlet for å kunne utføre og behandle kontraktsforholdet med deg. Dine data kan også bli videresendt til tredjepart for å kunne ferdiggjøre din bestilling, spesielt i forbindelse med levering av dine gods (paragraf 6(1)(b) av GDPR).

Behandling kan også oppstå hvis det er nødvendig å etterkomme den juridiske forpliktelse som vi er underlagt (paragraf 6(1)(c) av GDRP) eller for å beskytte legitime interesser hos oss eller hos en tredjepart (artikkel 6(1)(f) av GDPR) eller hvis du har gitt ditt samtykke for behandling av det spesifikke formålet (paragraf 6(1)(a) af GDPR).

Cookies

For å kunne gjøre besøket på vår hjemmside mer attraktivt og for å kunne aktivere bruken av noen funksjoner, bruker vi cookies på enkelte sider. Disse er små tekstfiler som er lagret på din enhet. Noen av de cookies vi brukes slettes så snart browser lukkes ned (sesjon cookies). Andre cookies forblir på din enhet og tillater oss, eller våre partnere, (tredjeparts cookies) å kjenne igjen din browser ved neste besøk (vedvarende cookies). Hvis cookies er angitt, samler og behandles disse, på et individuelt plan, spesifikk brukerinformasjon, så som browser og lokasjonsdata og IP adresse. Vedvarende cookies er automatisk slettet etter gitt tidsperiode, som kan variere avhenging av cookie. I forhold til persondata er disse behandlet via individuelle cookies som er implementert av oss. Behandlingen er utført i henhold til paragraf 6(1)(f) av GDPR for å ivareta våre legitime interesser for beste funksjonalitet av hjemmesiden vår, så vel som å gjøre siden kundevennlig og effektiv ved besøk.

Vennligst bemerk at du kan endre innstillingen på din browser, sånn at du er informert om oppsettet til cookies og kan bestemme om å godkjenne dem enkeltvis eller utelukke noen cookies i noen tilfeller eller generelt. Hver browser er forskjellig i behandling av cookie innstillinger. Dette er beskrevet i Help-menyen til den enkelte browser, som forklarer hvordan man endrer cookie innstillingen.

Vennligst ta høyde for at hvis cookies ikke aksepteres, kan funksjonaliteten av siden være begrenset.

Forespørsel/Kontakt

Persondata vil bli samlet når du kontakter oss (f.eks. via kontaktformular eller e-mail). I kontaktformularen kan du se hvilke data som blir samlet i det enkelte tilfelle. Disse data er lagret og brukt utelukkende for å kunne besvare ditt spørgsmål eller for kontaktformål og tilhørende teknisk administrasjon. Det juridiske prinsippet for databehandling er i vår legitime interesse i å besvare ditt spørgsmål, i henhold til paragraf 6(1)(f) av GDPR. Hvis formålet med din henvendelse er å etablere en kontrakt, er det ytterlige lovmessig basis for behandling beskrevet i paragraf 6(1)(b) av GDPR.

Dine data vil automatisk bli slettet etter avsluttning på din henvendelse, såfremt at det er klart under omstendighetene at de pågjeldende fakta er definitivt avklart, og ytterligere behandlig er nødvendig (for eksempel i forbindelse med oppsigelse av kontrakt) og hvis det ikke er noen lovmessig krav til lagring.

Nyhetsbrev

I tillegg til dette, vil persondata bli samlet når du abonnerer på vår e-mail nyhetsbrev. Disse data blir brukt med henblikk til markedsføring i form av nyhetsbrev via e-mail, forutsatt at du har gitt samtykke til: Tilmeld nyhetsbrev

Du kan avmelde nyhetsbrevet på hvilket som helst tidspunkt via linket i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-mail til aswo@aswo.no. Din e-mail adresse blir umiddelbart slettet etter avmelding av nyhetsbrevet.

Varighet av lagring av persondata

Persondata blir kun lagret så lenge det er nødvendig for kontraktforholdet med deg, behandling av dine forespørsler og ytelse eller behandling av din bestilling, og er i vår interesse eller er nødvendig i det omfang tillatt etter loven.

Videre eller senere behandling av persondata blir kun utført hvis det nye formål er kompatibel med det opprinnelige formålet.

Dine rettigheter angående dine lagret persondata / Informasjon, korreksjon, innvending, sletting og klaging

Hvis du ikke allerede har denne informasjonen og du ønsker disse, sender vi opplysningene om hvor dine persondata kommer fra og hva de brukes til, uten anførsel og innenfor én måned etter din henvendelse. Det kan forekomme forsinkelser opp til to måneder, avhenging av hvor komplekse og antall henvendelser vi får. På etterspørsel fra deg kan vi sende disse informasjoner elektronisk eller i papirform.

Forutsatt at vi ikke har noen forpliktelse til å lagre og beholde dine data, legitime interesser eller juridiske forpliktelser er i strid med oss, har du rett til å rette feilaktig data og blokkere eller slette dine personlig data. Du har rett til å slette dine data, selv om lagring av disse ikke lengre er nødvendig.

Hvis lagring og behandling av dine personopplysninger foregår på grunnlag av en legitim interesse som forfølges av oss eller en tredjepart, kan du motsette seg denne behandlingen, forutsatt at dine legitime interesser tilsidesætter våre eller tredjeparts.

Vi kan kun behandle dine persondata i en begrenset form, hvis du har uttrykt uenighet over nøyaktigheten av dine persondata eller at vår behandling er ulovlig.

Hvis du mener at behandlingen av dine persondata er i strid med GDPR, har du rett til - uansett hvilken som helst annen administrativ eller rettslig løsning - å melde til tilsynsmyndigheten der du bor, din arbeidsplass eller det sted hvor den formodede overtredelsen skjedde.

Rett til dataportabilitet

Hvis det er utrykkelig kreves, sender vi dine persondata - som du har opplyst oss - til en annen ansvarlig person som er oppgitt av deg, og gjør disse data tilgjengelige i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbar format.