CSR Strategi – det handler om bæredyktighet 🌱

Hos ASWO Nordic tror vi på at virksomhetens rolle strekker seg ut over bare å lage fortjeneste. Vi er forpliktet til å gjøre en positiv forskjell i samfunnet og bidra til en bæredyktig fremtid.
Derfor har vi etablert en sterk CSR (Corporate Social Responsibility) stategi som veileder oss i våre handlinger og beslutninger.

Vi kan som virksomhet ikke ha full fokus på alt, og har i første omgang valgt at vi naturligvis vil følge lovgivningen på alle punkter, men utover vil vi ha ekstraordinær fokus på klima og mennesker (bærekraftsmål 8 og 13).

 

Mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi tror på at økonomisk vekst skal gå hånd i hånd med sosial rettferdighet. Vi streber etter å skape anstendige arbeidsmuligheter og fremme økonomisk inklusjon. Gjennom forretningsdriften vår, jobber vi på å sikre rettferdig arbeidsforhold og rettferdig behandling av medarbeidere og partnere.

 

 


 

Mål 13 – Stoppe klimaendringene

Vi anerkjenner det presserende behovet for å bekjempe klimaendringer og minimere den negative innvirkningen på miljøet. Vi har implementert ambisiøse mål og jobber kontinuerlig på å redusere CO2 utslipp og ressursforbruket vårt. Vi investerer i bæredyktige energikilder, reduserer avfallsproduksjon og øker bevistheten om klimaforandringer blandt medarbeiderne og kundene våre. Vi støtter også prosjekter og organisasjoner som jobber aktivt på å bevare og gjenopprette miljøet vårt.

 

 

Gjennom vårt engasjement i bærekraftsmål 8 og 13, ønsker vi å inspirere og påvirke bransjen og samfunnet som helhet. Vi tror på at virksomheter har en viktig rolle i å skape en bæredyktig fremtid. Vi streber etter å være en del av løsningen ved å integrere bæredyktighet i vår forretningsstrategi, produkter og tjenester.

Vi er beviste om at arbeidet med bærekraftsmålene er en kontinuerlig reise, og vi er dedikterte i å forbedre innsatsen vår. Vi samarbeider med våre interessenter, eksperter og partnere, for å utvikle innovative løsninger og skape større innflytelse.

CSR-RAPPORT 

Som et datterselskap til Fleggaard konsernet, følger ASWO en omfattende CSR strategi, som er i samsvar med konsernets regulerende politikker og etiske retningslinjer. Vi er forpliktet til å opprettholde høye standarder og bidra til en bæredyktig fremtid.

CSR rapporten vår fokuserer på fire viktige områder:
Menneskerettigheter, sosiale og medarbeiderforhold, klima og miljø, samt antikorrupsjon.